top of page

פנו אלי

מהו מיקוד?

מיקוד הוא פעולה במרחב, בו לערך שלנו יש את המשמעות הגדולה ביותר.

היכולת ליצור את הערך הגבוה ביותר ולהבין בעבור מי הוא המשמעותי ביותר, יוצרת את המרחב הממוקד.

במידה ונשקיע את כל מרצנו ומשאבינו במרחב הממוקד, נגדיל משמעותית את הסיכוי להצליח.

עסקים ומנהלים המצליחים לפעול במרחב הממוקד, לא רק יוצרים רווחה כלכלית, אלא גם בונים צמיחה עסקית יציבה ולאורך זמן.

Drawing on a Board

מטרות המיקוד

לכל עסק ומנהל ישנו הערך הגבוה הייחודי רק לו.

אם ברצונו לפעול במרחב הממוקד, עליו למצוא את הערך הגבוה ולהבין את משמעותו בעבור אחרים.

פחדים, פיתויים, אזורי נוחות והרגלים רעים, מסיטים אותנו מהערך ומוציאים אותנו מן המרחב הממוקד.

הם פוגעים במוטיבציה לשווק, ברצון להשקיע, ומונעים מאיתנו מלקבל החלטות מקדמות.

שחיקה, תקיעות,  תשישות, היסוס, חשש וחוסר בטחון, הם סימפטומים נפוצים.

מטרתו של תהליך המיקוד, לזהות את הפערים  ולדייק מחדש את הפעילות לאזור הממוקד.

ברמה האישית, מגדיל תהליך המיקוד את הביטחון ביכולות העסקיות ומדרבן לקבל החלטות מהירות ומקדמות.

ברמה המקצועית, הוא מכוון אותנו לתעל, לנהל ולדייק את מרצנו ומשאבנו ביעילות, למרחב הממוקד.

Businessmen

תהליך המיקוד

נזהה את הערך הגבוה ביותר שאנו מסוגלים ליצור.

נבין מה המשמעות שיש לו בעבור אחרים.

נאתר בעבור מי הערך הזה הוא החשוב והמשמעותי ביותר.

נגדיר את המרחב הממוקד.

נבנה את התשתיות הנדרשות לניהול הערך במרחב הממוקד.

נדייק את הקשב הניהולי כדי ליצור התנהלות אישית ממוקדת.

נגבש תוכנית עבודה לניהול וקידום הפעילות העסקית.

ניצור תכנית עסקית רב שנתית כדי להגשים את החזון העסקי.

Ad men reviewing contract

התהליך כולל:

פגישת אבחון- לזיהוי הפערים על ציר המיקוד.

מיקוד עסקי- סדרת מפגשים לגיבוש המיקוד הכוללת הוצאת סיכומים ותמיכה טלפונית לאורך התהליך.

ליווי עסקי- לשמור על יכולת המיקוד ולפתח את הפעילות העסקית בהתאם.

Business Meeting

למי מתאים התהליך ?

תהליך המיקוד העסקי מתאים לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, למנהלים במרחבים עסקיים וליזמים המעוניינים להקים עסק חדש בצורה נכונה ומוצלחת.

לעסקים הרוצים ליצור התפתחות חדשה בצורה הרמונית וסינרגטית לפעילות הקיימת.

לעסקים החווים האטה ותקיעות בפעילות העסקית.

לשותפים הזקוקים ליצור בהירות, מחויבות והסכמה, על הפעילות העסקית המשותפת.

למנהלים המעוניינים להביא לידי ביטוי את מלוא היכולות ולנהל בצורה אפקטיבית את מרחב הפעילות.

Working Together
bottom of page