top of page
Business Meeting
London Reflections
Men with Calculator

סיפורי הצלחה

"היכולת לזהות

את המצוינות העסקית

ולהביא אותה לידי ביטוי

בצורה ממוקדת במרחב העסקי מגדילה משמעותית 

את הסיכויים שלנו להצליח"  

מיקוד עסקי
רואה חשבון
שליווה עסקים במצבי משבר

מיקוד עסקי

חברת קפה

מיקוד ניהולי

סמנכ"ל עסקי

המשרד ניתח עסקים, בנה תכניות הבראה ונשאר ללוות אותם באופן פעיל בתהליך.

באמצעות המודל זיהינו שהמצוינות של העסק, היא ביכולת לנתח ולהציג תכנית הבראה עסקית איכותית ומקצועית. 

בתחום הליווי שהיווה חלק מרכזי בפעילות, גילינו יכולת מוגבלת, שיצרה חיכוכים, כשלים וקשיים בביצוע התהליך.

במציאות ההישגים שנוצרו בהגשת תכנית ההבראה, נשחקו כתוצאה מהליווי, פגעו בהכנסות וחיבלו במוניטין של המשרד.

היום באופן הדרגתי מתנתק המשרד מהליווי העסקי, מתרכז ביצירת תכניות הבראה איכותיות ותומך בהם באמצעות תשתיות עסקיות מתאימות.

חברת קפה שהשקיעה את כל מרצה והונה בתחום השיווק, המכירות והמלחמה במדפים. באמצעות המודל זיהינו שהמצוינות נמצאת ביצור איכותי ובפיתוח טעמי קפה חדשים. זיהוי המצוינות העסקית, אפשרה לחברה להעביר את מרכז הכובד לייצור איכותי של קפה ולקבל מספר החלטות עסקיות מהותיות ששינו את פני העסק כמפורט:

לצמצם את מערך השיווק והמכירות.

להוציא לחברה חיצונית מתמחה את כל נושא ההפצה.

לייצר בעבור רשתות בארץ ובחו"ל טעמי קפה ייחודים.

סמנכ"ל המכירות לא הצליח להשיג את היעדים שהחברה הציבה. התסכול והלחץ שנוצר, גרם לו לנהל תקשורת לקויה עם הצוות וכתוצאה מכך לשחיקה ולתחלופה תדירה של המוכרנים. תהליך המיקוד זיהה, שהמצוינות של הסמנכ"ל היא בבניית הצעות מכירה מקצועיות ואיכותיות ובתמיכה מקצועית בתהליך המכירות. בפועל השקיע הסמנכ"ל את כול זמנו ביציאה לשטח עם המוכרנים, מתוך מחשבה להבטיח את השגת העסקאות והעמידה ביעדים. התנהלות זו שנוצרה מלחץ ופחד, לא השיגה את התוצאות הרצויות והחריפה את היחסים עם המוכרנים.

היום הסמנכ"ל משקיע יותר בבניית הצעות מקצועיות ואיכותיות בעבור המוכרנים וסומך עליהם שיביאו את ההזמנות. התקשורת במחלקה השתפרה לאין ערוך והתוצאות בחציון מראות בברור שהיעדים השנתיים בהישג יד. 

 

פנו אלי

bottom of page